KHÁM PHÁ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ CỦA LILA HUỲNH

Gửi chứng từ quốc tế

Gần 200 quốc gia và bay mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6.

Gửi hàng đi Mỹ

Hai chuyến bay hàng tuần, miễn thuế phí và hải quan. Nhận cả hàng khó.

Gửi hàng đi Châu Âu

Hai chuyến bay hàng tuần, miễn thuế phí và hải quan. Nhận cả hàng khó.